Κατεβάζουν ρολά οι ιδιώτες εργαστηριακοί ιατροί από την Παρασκευή 26/11/2021 έως και την Τρίτη 30/11/2021, διαμαρτυρόμενοι για τη “συνεχή και καταχρηστική επιβολή μέτρων τα οποία πλήττουν τη βιωσιμότητα όλων των ιδιωτικών εργαστηριακών μονάδων”.

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με κοινή ανακοίνωσή τους συντάσσονται στο πλευρό τους και στηρίζουν ομόφωνα την κινητοποίησή τους.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζονται τα εξής:

“Το κράτος οφείλει να ελέγξει τη συνταγογράφηση βάσει διαγνωστικών πρωτοκόλλων, να αυξήσει τις χαμηλές από το 1991 τιμές εξετάσεων, και να μην προσθέτει καινούριες υψηλού κόστους εξετάσεις, χωρίς παράλληλα να αυξάνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωσή τους. Να μην απαιτεί από τους ιδιώτες εργαστηριακούς ιατρούς να αμείβονται κάτω του κόστους. Το Rebate και το Clawback πρέπει και μπορούν να καταργηθούν με τη συμβολή των προτάσεων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Οι ιδιώτες εργαστηριακοί ιατροί, λόγω της παράλυσης των νοσοκομείων κατά τη διετία της πανδημίας στάθηκαν υπεύθυνα δίπλα στον ασθενή και στήριξαν σχεδόν στο σύνολό της την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Παράλληλα, ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ δεν αυξήθηκε προκειμένου να καλύψει το επιπλέον κόστος αυτών των εξετάσεων.

Οι εργαστηριακοί ιατροί διεκδικούν:
1. Κατάργηση Clawback – Rebate (να αποζημιώνονται για αυτά που δουλεύουν).
2. Ανακοστολόγηση εξετάσεων στο πραγματικό τους κόστος.
3. Εφαρμογή διαγνωστικών πρωτοκόλλων και κατάργηση της υπερσυνταγογράφησης.
4. Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων.

Προσδοκούμε την έναρξη διαλόγου”.