Για “άκρως επικίνδυνη αδιαφορία”, και μη τήρηση των σχετικών διαταγών του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., αναφορικά με τα αναγκαία μέτρα προστασίας από τον Covid στους χώρους κράτησης, καταγγέλλουν τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι Αστυνομικές Ενώσεις Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας.

Συγκεκριμένα, στην ανοιχτή επιστολή τους προς τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη, αναφέρουν:

“Αξιότιμε κ. Αρχηγέ.

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι εδώ και δύο χρόνια η χώρα μας  βιώνει τον εφιάλτη της θανατηφόρας πανδημίας του κορονοϊού με τις επίσης γνωστές σε όλους μας τραγικές συνέπειες.

Οι Έλληνες αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή επιφορτιστήκαμε με τον ρόλο του ελεγκτικού μηχανισμού όσον αφορά στην τήρηση των μέτρων προστασίας που κρίνονται κάθε φορά αναγκαία και θεσπίζονται από την Κυβέρνηση, καθώς και των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ. για την αποφυγή–περιορισμό της διασποράς του covid-19 και την προστασία του γενικού πληθυσμού, αλλά και εργασιακών ομάδων που εκτίθενται σε ιδιαίτερο κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων και των αστυνομικών.

Στο πνεύμα της προστασίας της υγείας και της ζωής του αστυνομικού προσωπικού από τη θανατηφόρα πανδημία, κινήθηκαν και οι υπ΄αριθμ. 1507/20/589931 από 18-03-2020, 1647/20/1790057 από 23-08-2020 και 1005/20/2475513 από 10-11-2020 Διαταγές σας προς τις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας, όπου μεταξύ άλλων διατάξατε εγκαίρως και επανειλημμένως στους αποδέκτες:

  • «Προβείτε σε ειδικό σχεδιασμό διαχείρισης-διαλογής κρατουμένων, με τη δημιουργία χώρων εφεδρείας, όπου είναι εφικτό στην ίδια Υπηρεσία, ή μεταξύ Υπηρεσιών, σε ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., Διευθύνσεις και Τμήματα Αλλοδαπών και Μεταγωγών, και κρατητήρια αστυνομικών Υπηρεσιών».
  • «Για την ανεύρεση ειδικών χώρων κράτησης για τα ύποπτα κρούσματα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Για τον σκοπό αυτό να ληφθούν ειδικά μέτρα διαχείρισης των κρατουμένων, τόσο κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στα  κρατητήρια, όσο και κατά τις μετακινήσεις/μεταγωγές αυτών, τηρώντας αυστηρά τις εντολές-οδηγίες της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Α.Ε.Α. και του Ε.Ο.Δ.Υ.».
  • «Εκδηλώσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση της καθαριότητας και την απολύμανση, σε περίπτωση διαπίστωσης υπόπτου κρούσματος τόσο των χώρων των Αστυνομικών Υπηρεσιών όσο και των χώρων κράτησης, μεριμνώντας παράλληλα για την ανεύρεση, ως έχει ορισθεί, ξεχωριστών χώρων κράτησης για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί». 

Παρ’ ότι όμως παρήλθε χρονικό διάστημα 20 μηνών από την πρώτη Διαταγή σας, και παρ’ ότι ακολούθησαν και επόμενες σχετικές Διαταγές σας στις οποίες επαναλαμβάνατε κάθε φορά τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις στους παραλήπτες των Διαταγών σας, δυστυχώς καμία συμμόρφωση με τα διατασσόμενα σε αυτές αλλά και στην από 07 Μαΐου2020 ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ο.Δ.Υ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, δεν υπήρξε, με αποτέλεσμα, κρατούμενοι (είτε συλληφθέντες στα πλαίσια αυτοφώρου, είτε παράνομοι μετανάστες, είτε μεταγόμενοι από άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες ή Καταστήματα Κράτησης), να εισέρχονται προς κράτηση και να κρατούνται στα κρατητήριά μας χωρίς να γίνεται προηγούμενη λήψη φαρυγγικού δείγματος, χωρίς να υπάρχουν ειδικοί προκαθορισμένοι χώροι απομόνωσης νεοεισερχομένων, και  ούτε καν χώροι καραντίνας.

Δεδομένου του ιδιαίτερα μεγάλου χρονικού διαστήματος που παρήλθε ολωσδιόλου άπρακτο από πλευράς της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, χωρίς να υπάρξει η παραμικρή ενέργεια προς συμμόρφωση με τα διατασσόμενά σας και της σχετικής με το θέμα οδηγίας του Ε.Ο.Δ.Υ., εμείς, τα Δ.Σ. των Ενώσεών μας, δεν μπορούμε παρά να εκλάβουμε το συγκεκριμένο γεγονός ως αδιαφορία άκρως επικίνδυνη για την υγεία και τις ζωές των συναδέλφων που εκπροσωπούμε, και φυσικά δεν θα επιτρέψουμε την ύπαρξη τέτοιων φαινόμενων.

Κύριε Αρχηγέ, γνωρίζοντας την ευαισθησία που πάντα επιδεικνύετε όσον αφορά σε ζητήματα συνθηκών εργασίας του  αστυνομικού προσωπικού, και ειδικά όταν αυτά αφορούν στην ασφάλεια κατά την εργασία και στην προστασία της υγείας και της ζωής μας, απευθυνόμαστε σε εσάς καταγγέλλοντάς σας την επικίνδυνη για όλους εμάς αδιαφορία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επί του συγκεκριμένου θέματος, και αιτούμαστε την παρέμβασή σας ώστε να υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τα από εσάς τον ίδιο διατασσόμενα, καθώς και ο έλεγχος των υπευθύνων“.