Ζητούνται άνδρες και γυναίκες για απασχόληση με πολύ καλές συνθήκες εργασίας στη Γερμανία, με διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών.
  • Αποδοχές: Από 2.000 € μηνιαίως καθαρά.
  • Παρέχεται δωρεάν διαμονή και επιδότηση σίτισης.
  • Κατάλληλα προσόντα: Στοιχειώδη γνώση αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας.
  • Απαραίτητο το δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.
Περισσότερες πληροφορίες: 004915901321657 και στην ταβέρνα “Μπουφές Σταθμός”.