Ολοκληρώθηκε το έργο αναβάθμισης δέκα παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, το οποίο περιλάμβανε προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, περιφράξεις, πληροφοριακές πινακίδες, κατάλληλη ξυλεία, κ.λπ.

Το έργο αποτελεί τμήμα του προγράμματος κατασκευής και αναβάθμισης των παιδικών χαρών του Δήμου, ο οποίος συνεχίζει να αναζητά χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να προχωρήσει και σε άλλες παρόμοιες παρεμβάσεις στο σύνολο των οικισμών του.

Αναβαθμίστηκαν δέκα παιδικές χαρές στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών Αναβαθμίστηκαν δέκα παιδικές χαρές στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών Αναβαθμίστηκαν δέκα παιδικές χαρές στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών Αναβαθμίστηκαν δέκα παιδικές χαρές στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών Αναβαθμίστηκαν δέκα παιδικές χαρές στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών Αναβαθμίστηκαν δέκα παιδικές χαρές στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών