Ολοκληρώθηκε το έργο αναβάθμισης δέκα παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, το οποίο περιλάμβανε προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, περιφράξεις, πληροφοριακές πινακίδες, κατάλληλη ξυλεία, κ.λπ.

Το έργο αποτελεί τμήμα του προγράμματος κατασκευής και αναβάθμισης των παιδικών χαρών του Δήμου, ο οποίος συνεχίζει να αναζητά χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να προχωρήσει και σε άλλες παρόμοιες παρεμβάσεις στο σύνολο των οικισμών του.

cd310850 fotografia 8 75840564 fotografia1 12 318a9438 fotografia3 7 36983799 fotografia4 6 6db39f1d fotografia5 4 e1cdbcf0 fotografia2 11