Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής πρωτοπορούν στην εποχή της πανδημίας προς όφελος των δημοτών και των φοιτητών με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, ειδικότερα κατά τη διεξαγωγή αθλητικών δρωμένων.

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο συστήθηκε ερευνητική ομάδα με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ Αθανάσιο Χατζηνικολάου και μέλη την Αντιπρύτανη, Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής Πασχάλη Στειρόπουλο, τον Επίκουρο Καθηγητή Ιατρικής Ιωάννη Καρακασιλιώτη, και την Επίκουρη Καθηγήτρια από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ελευθερία Κατσίρη.

Η διεπιστημονική επιτροπή έχει σαν στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη στρατηγικών προστασίας των αθλητών και του κοινού που παρακολουθεί τα αθλητικά δρώμενα, από τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών όπως η COVID-19.

Οι δυο πλευρές υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση του έργου που θα υλοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο της πόλης, µε τίτλο «Έλεγχος-παρακολούθηση των περιβαλλοντικών µεγεθών σε αθλητική εγκατάσταση εσωτερικού χώρου, κατά τη διάρκεια προπονήσεων και αγώνων, µε σκοπό την αποφυγή µετάδοσης ιώσεων και λοιµώξεων µέσω του αναπνευστικού συστήµατος».

Το Πανεπιστήμιο εκπροσώπησε ο Πρύτανης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης και τον Δήμο Κομοτηνής ο Δήμαρχος Ιωάννης Γκαράνης.