Την πρώτη ενεργειακή κοινότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δημιουργεί ο Δήμος Καβάλας.

Πρόκειται για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 16 Μεγαβάτ με τη λειτουργία του οποίου θα μειωθεί αισθητά η συνολική δαπάνη του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για ηλεκτρικό ρεύμα.

Συγκεκριμένα:

Με τον Νόμο 4.513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, στους τοπικούς φορείς (Δήμους – Περιφέρειες) και σε μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις, να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση μέσω της άμεσης ενεργής εμπλοκής τους σε ενεργειακά εγχειρήματα, με προτεραιότητα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες και οι υπόλοιποι τοπικοί φορείς αποκτούν διττό ρόλο: ως καταναλωτές και ως παραγωγοί ενέργειας.

Η «Ενεργειακή Κοινότητα Καβάλας Συν.Πε.» θα είναι «Αστικός Συνεταιρισμός Αποκλειστικού Σκοπού», μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας του Δήμου, στην εξοικονόμηση πόρων, στην ενίσχυση των δράσεων κοινωνικής πολιτικής και στη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, και ειδικότερα:

Δήμος Καβάλας: Θα εξοικονομήσει εκατομμύρια ευρώ με μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκοΤα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς:

Στην αρχική σύνθεση θα μετέχουν:

Το αρχικό κεφάλαιο της ενεργειακής κοινότητας θα ανέρχεται στις 50.000 € και θα αποτελείται από πεντακόσιες συνεταιριστικές μερίδες αξίας 100 € η κάθε μία.

πηγή: news-ta.gr

επιμέλεια: inkomotini.news