Την πρώτη ενεργειακή κοινότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δημιουργεί ο Δήμος Καβάλας.

Πρόκειται για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 16 Μεγαβάτ με τη λειτουργία του οποίου θα μειωθεί αισθητά η συνολική δαπάνη του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για ηλεκτρικό ρεύμα.

Συγκεκριμένα:

 • Δήμος Καβάλας: από 1.600.000 € σε 600.000 €.
 • ΔΕΥΑΚ: από 1.800.000 € σε 600.000 €
 • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: από 60.000 € σε 15.000 €.
 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: από 200.000 € σε 40.000 €.
 • Δημωφέλεια: από 57.000 € σε 17.000 €.
 • Νομικό πρόσωπο: από 100.000 € σε 30.000 €

Με τον Νόμο 4.513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, στους τοπικούς φορείς (Δήμους – Περιφέρειες) και σε μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις, να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση μέσω της άμεσης ενεργής εμπλοκής τους σε ενεργειακά εγχειρήματα, με προτεραιότητα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες και οι υπόλοιποι τοπικοί φορείς αποκτούν διττό ρόλο: ως καταναλωτές και ως παραγωγοί ενέργειας.

Η «Ενεργειακή Κοινότητα Καβάλας Συν.Πε.» θα είναι «Αστικός Συνεταιρισμός Αποκλειστικού Σκοπού», μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας του Δήμου, στην εξοικονόμηση πόρων, στην ενίσχυση των δράσεων κοινωνικής πολιτικής και στη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, και ειδικότερα:

 • στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα,
 • στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και στην προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας,
 • στην παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας,
 • στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

088020df kavala limani paralia panagia droneΤα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς:

 • των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),
 • της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.),
 • της ορθολογικής χρήσης ενέργειας,
 • της ενεργειακής αποδοτικότητας,
 • των βιώσιμων μεταφορών,
 • της διαχείρισης της ζήτησης,
 • της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

Στην αρχική σύνθεση θα μετέχουν:

 • ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 40%,
 • η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 20%,
 • η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Ν.Π.Δ.Δ.) με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%,
 • η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%,
 • η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%,
 • η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%.

Το αρχικό κεφάλαιο της ενεργειακής κοινότητας θα ανέρχεται στις 50.000 € και θα αποτελείται από πεντακόσιες συνεταιριστικές μερίδες αξίας 100 € η κάθε μία.

πηγή: news-ta.gr

επιμέλεια: inkomotini.news