Ξεκίνησε η παραλαβή από τον Δήμο Κομοτηνής τεσσάρων νέων απορριμματοφόρων, τύπου πρέσας 16 κυβικών μέτρων σύμμεικτων απορριμμάτων, με το ένα εξ αυτών να διαθέτει και υδραυλικό γερανό ανύψωσης κάδων.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προμήθεια του απορριμματοφόρου με τον υδραυλικό γερανό, που έρχεται να προστεθεί στο ένα και μοναδικό μέχρι στιγμής απορριμματοφόρο που εκτελεί την αποκομιδή των τριάντα και πλέον ημιυπόγειων κάδων, με άριστο περιβαλλοντικά τρόπο και με σεβασμό στη δημόσια υγεία.

Με τα συγκεκριμένα απορριμματοφόρα ο στόλος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Κομοτηνής ανανεώνεται στο 100% πλέον, και η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι σε θέση να καλύψει τις σημαντικές ανάγκες καθημερινής αποκομιδής, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες.

Η προμήθειά τους υλοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισµού και η αξία τους ανέρχεται σε 760.492 ευρώ με ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων οι 660.000 ευρώ προέρχονται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και το υπόλοιπο ποσό κάλυψε ο Δήμος με ίδιους πόρους στο πλαίσιο της αξιοποίησης με τον καλύτερο τρόπο των ταμειακών διαθεσίμων.