Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής στο πλαίσιο τῆς συμπληρώσεως διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Ἐθνοαπε­λευθερωτικοῦ Ἀγῶνα τοῦ 1821, διοργανώνει, ὑπό τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπετειακές ἐκδηλώσεις σύμφωνα μὲ τὸ ἀκόλουθο Πρόγραμμα:

Παρασκευή 19-11-2021

Το Λάβαρο της Επανάστασης του 1821 θα υποδεχθεί η Κομοτηνή

– Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ.κ. Παντελεήμων, μὲ θέμα «Κληρικοὶ τῆς Θράκης καὶ ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821».

– Φωκίωνας Π. Κοτζαγεώργης, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Α.Π.Θ., μὲ θέμα «Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 στὴ Χαλκιδική».

– Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητής τοῦ Δ.Π.Θ., μὲ θέμα «Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας Κωνστάντιος».

Σάββατο 20-11-2021

Κυριακή 21-11-2021

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής καλεῖ τὸ πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας νὰ συμμετάσχει στις ἐπετειακές ἐκδηλώσεις, ἀποδίδοντας τὴν δέουσα τιμή καὶ εὐγνωμοσύνη στοὺς ἥρωες τοῦ Γένους μας οἱ ὁποῖοι θυσίασαν τὴ ζωή τους διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία.