Τελετές ορκωμοσίας 305 Δοκίμων Αστυφυλάκων της εκπαιδευτικής σειράς 2021-2024 πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.) Κομοτηνής, Διδυμοτείχου και Ρεθύμνου.

Στο Τ.Δ.Α. Κομοτηνής έδωσαν τον καθιερωμένο όρκο 109 Δόκιμοι Αστυφύλακες, στο Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου 122 και στο Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου 74.

Αναγνώστηκαν οι σχετικές Ημερήσιες Διαταγές με τις οποίες μεταξύ άλλων αποδόθηκαν συγχαρητήρια στους Δόκιμους Αστυφύλακες για την επιτυχία τους και την επιλογή τους.

Κομοτηνή: Ορκίστηκαν 109 νέοι Δόκιμοι ΑστυφύλακεςΗ εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων πραγματοποιείται με το Σύστημα των Γενικών Εξετάσεων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και η Σχολή  ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα  αυτής. Αποστολή της Σχολής είναι η σύγχρονη, επιστημονική, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων, η οποία αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων, με στόχο να καταστούν ικανοί αστυνομικοί και να προσφέρουν τα μέγιστα στην Πολιτεία και στο κοινωνικό σύνολο.

Κομοτηνή: Ορκίστηκαν 109 νέοι Δόκιμοι Αστυφύλακες