Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:30 θα διακοπούν οι συναλλαγές στη ΔΟΥ Κομοτηνής, λόγω διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης του συλλόγου υπαλλήλων της υπηρεσίας.

Από τις 11:30 και μέχρι τη λήξη του ωραρίου η υπηρεσία θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου υπαλλήλων, οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων πολιτών που τυχόν λήγουν την ημέρα αυτή, παρατείνονται, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.