Φαρμακευτικό υλικό προσέφερε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής ο γνωστός συμπολίτης μας Γιώργος Μανανάς, προβαίνοντας σε μια ενέργεια κοινωνικής συνεισφοράς και αλληλεγγύης προς τους πάσχοντες συνανθρώπους.

Η Κοινωνική Υπηρεσία παρέδωσε το υλικό στο Κοινωνικό Φαρμακείο Κομοτηνής που στεγάζεται στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής.

6ac8e920 248991775 4580137462033098 5274369781341273155 n