Φαρμακευτικό υλικό προσέφερε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής ο γνωστός συμπολίτης μας Γιώργος Μανανάς, προβαίνοντας σε μια ενέργεια κοινωνικής συνεισφοράς και αλληλεγγύης προς τους πάσχοντες συνανθρώπους.

Η Κοινωνική Υπηρεσία παρέδωσε το υλικό στο Κοινωνικό Φαρμακείο Κομοτηνής που στεγάζεται στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής.

Ο Γ. Μανανάς προσέφερε φάρμακα στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής