1.477 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων θα γίνουν στους Δήμους μετά από προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αναμένεται εντός του Νοεμβρίου.

Στους τέσσερις Δήμους της Ροδόπης θα προκηρυχθούν συνολικά 16 θέσεις:

  • Τέσσερις θέσεις στον Δήμο Κομοτηνής: Δύο θέσεις Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, και από μία θέση Π.Ε. Μηχανολόγων-Μηχανικών και Τ.Ε. Πληροφορικής.
  • Τρεις θέσεις στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών: Από μία θέση Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων.
  • Πέντε θέσεις στον Δήμο Ιάσμου: Από μία θέση Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Π.Ε. Αγρονόμων Τοπογράφων, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Κτηνιάτρων.
  • Τέσσερις θέσεις στον Δήμο Αρριανών: Από μία θέση Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Ε. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.