Μη επιστροφή των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, επαναφορά της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, συνέχιση της επιδότησης ενοικίου και δόσεων δανείων, μείωση του ΔΠΑ στο 6%, απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών, και νέες χρηματοδοτήσεις ανάλογες εκείνων του 2020 και των αρχών του 2021, ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων.

Μάλιστα έχει προκηρύξει πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων για τις 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη.

Πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης προκήρυξε η ΠΟΕΣΕ