Σε 9+1 άξονες αποτυπώνονται τα πεπραγμένα της διοίκησης Οντέρ Μουμίν στον Δήμο Ιάσμου, δύο χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Οντέρ Μουμίν: Κάναμε ήδη πολλά, έχουμε να κάνουμε περισσότεραΑπασχόληση, Σίτιση, Παιδικές Χαρές, Παιδεία, Υγεία, Πολιτική Προστασία, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Διοικητικές Υπηρεσίες και Ύδρευση-Άρδευση, είναι οι εννέα βασικοί τομείς δράσης και μετρήσιμου έργου της δημοτικής αρχής, ενώ το “1ο Φεστιβάλ Ειρήνης” αποτέλεσε σημείο αναφοράς και ανάδειξης εντός και εκτός συνόρων της σημασίας της πολυπολιτισμικότητας της περιοχής του Ιάσμου.

Οντέρ Μουμίν: Κάναμε ήδη πολλά, έχουμε να κάνουμε περισσότερα“Όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμη”, δηλώνει ο Δήμαρχος Ιάσμου, Οντέρ Μουμίν, παρουσιάζοντας επιγραμματικά τον απολογισμό των πεπραγμένων των δύο πρώτων χρόνων της διοίκησής του:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οντέρ Μουμίν: Κάναμε ήδη πολλά, έχουμε να κάνουμε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ

Οντέρ Μουμίν: Κάναμε ήδη πολλά, έχουμε να κάνουμε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Οντέρ Μουμίν: Κάναμε ήδη πολλά, έχουμε να κάνουμε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ

Οντέρ Μουμίν: Κάναμε ήδη πολλά, έχουμε να κάνουμε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Οντέρ Μουμίν: Κάναμε ήδη πολλά, έχουμε να κάνουμε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οντέρ Μουμίν: Κάναμε ήδη πολλά, έχουμε να κάνουμε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οντέρ Μουμίν: Κάναμε ήδη πολλά, έχουμε να κάνουμε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Οντέρ Μουμίν: Κάναμε ήδη πολλά, έχουμε να κάνουμε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ

Οντέρ Μουμίν: Κάναμε ήδη πολλά, έχουμε να κάνουμε περισσότερα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΙΡΗΝΗΣ

Οντέρ Μουμίν: Κάναμε ήδη πολλά, έχουμε να κάνουμε περισσότερα