Συνεχίζεται η μέριμνα της δημοτικής αρχής Ιάσμου για την αναβάθμιση του τομέα καθαριότητας.
Στο πλαίσιο αυτό τοποθετήθηκαν 175 νέοι κάδοι απορριμμάτων στους οικισμούς Φωλιάς, Δύμης, Αγιάσματος, Σώστη και Πολυάνθου.
Η προμήθειά τους εντάσσεται στον σχετικό σχεδιασμό του Δημάρχου Οντέρ Μουμίν, που όπως ο ίδιος τονίζει, “αποσκοπεί τόσο στην κάλυψη αναγκών υγιεινής περισυλλογής των απορριμμάτων, όσο και στην αισθητική εξυγίανση του δημόσιου χώρου”.
Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την τέταρτη ανάλογη ενέργεια, (θυμηθείτε εδώ, εδώ και εδώ), ενώ ο Δήμος έχει προμηθευτεί και νέο όχημα καδοπληντύριο.
60a4a733 img 8926 449e146b img 8927 6d8b0957 img 8928 1 bd45a58f img 8929 07c56a73 img 8930 ef072ee7 img 8931 d3b917c6 img 8932 c78123ed img 8933 1b83aebf img 8934 ee4bcb9c img 8935 040be290 img 8936 22a3faab img 8937 1 66d1c46e img 8938 957b9813 img 8939 f1444cc5 img 8940 6da4ccfc img 8941 06c1518e img 8942 d87afff0 img 8943 fb7674fc img 8944 9bd505d2 img 8945 7e643033 img 8946 63650145 img 8947 89df6ebf img 8948