Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δηλώνει σε γκάλοπ της Alco που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ΓΣΕΕ ότι η μηνιαία επιβάρυνσή τους από τις ανατιμήσεις θα είναι δυσβάσταχτη, καθώς και οτι θεωρούν την αύξηση των μισθών και του κατώτατου μισθού ως την αποτελεσματικότερη λύση.

Επιπλέον, στην έρευνα καταγράφονται οι απόψεις των εργαζομένων σχετικά με το μέγεθος της επιβάρυνσής τους από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των βασικών ειδών διατροφής, καθώς και για τους τρόπους προστασίας του βιοτικού επιπέδου τους.

Συγκεκριμένα:

 • Το 82% των εργαζομένων δηλώνει ότι η μηνιαία επιβάρυνση του νοικοκυριού τους από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των βασικών ειδών διατροφής αναμένεται να είναι “Πολύ μεγάλη” ή “Μεγάλη”, και μόνο το 14% την εκτιμά ως “Μικρή” ή “Πολύ μικρή”.

74aca731 screenshot 213

 • Τα παραπάνω ποσοστά διαφοροποιούνται όταν συγκριθούν με το ύψος του εισοδήματος. Οι εργαζόμενοι που δηλώνουν μηνιαία αμοιβή έως 500 ευρώ, δηλώνουν κατά 100% ότι αναμένουν πολύ μεγάλη επιβάρυνσή τους, ενώ από όσους δηλώνουν ως μηνιαία αμοιβή από 1.500 ευρώ και πάνω, το 19% δηλώνει ότι αναμένει πολύ μεγάλη επιβάρυνση και το 54% μεγάλη επιβάρυνση.
 • Ως το αποτελεσματικότερο μέσο για την προστασία του βιοτικού τους επιπέδου από τις ανατιμήσεις, οι εργαζόμενοι κατά 48% επιλέγουν την αύξηση του μισθού και του κατώτατου μισθού, κατά 43% τη μείωση των ειδικών φόρων και φόρων κατανάλωσης, και μόνο ποσοστό 3% επιλέγει τη λύση των επιδομάτων.
 • Όσοι δηλώνουν μηνιαίο εισόδημα έως 1.000 ευρώ δηλώνουν σε ποσοστό 57% ότι το αποτελεσματικότερο μέτρο για την προστασία του βιοτικού τους επιπέδου από τις ανατιμήσεις είναι η αύξηση των μισθών και του κατώτατου μισθού, και το 39% τη μείωση των ειδικών φόρων και φόρων κατανάλωσης.
 • Όσοι δηλώνουν μηνιαίο εισόδημα από 1.001 έως 1.500 ευρώ δηλώνουν σε ποσοστό 42% ότι το αποτελεσματικότερο μέτρο για την προστασία του βιοτικού τους επιπέδου από τις ανατιμήσεις είναι η αύξηση των μισθών και του κατώτατου μισθού, και το 53% η μείωση των ειδικών φόρων και φόρων κατανάλωσης.
 • Όσοι δηλώνουν μηνιαίο εισόδημα από 1.501 ευρώ και πάνω, δηλώνουν σε ποσοστό 18% ότι το αποτελεσματικότερο μέτρο για την προστασία του βιοτικού τους επιπέδου από τις ανατιμήσεις είναι η αύξηση των μισθών και του κατώτατου μισθού, και το 82% η μείωση των ειδικών φόρων και φόρων κατανάλωσης.
 • Οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι για να διασφαλιστεί το βιοτικό τους επίπεδο είναι αναγκαίο να υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις στους ονομαστικούς μισθούς τους που κατά μέσο τις προσδιορίζουν στο 25% (με διαφοροποιήσεις ανάλογα τα εισοδήματά τους).

6ab5c60f screenshot 214Από τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας, και προς επιβεβαίωση των παραπάνω, πολύ σημαντική είναι η διαφοροποίηση του δείκτη εξέλιξης των αμοιβών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση πριν τέσσερις μήνες). Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτώμενων εργαζομένων δηλώνουν απαισιόδοξοι για την εξέλιξη των αμοιβών τους σε ποσοστό 61%, σε σχέση με το 49% που κατέγραφε ο συγκεκριμένος δείκτης στην προηγούμενη μέτρηση. Το συγκεκριμένο εύρημα θεωρείται πολύ σημαντικό διότι αποτυπώνει μια έντονη τάση που παρατηρείται στην αγορά εργασίας σε σχέση με την εξέλιξη των αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας.

Παρά το γεγονός ότι από τον Μάιο οι τιμές σε εισαγμένα και εγχώρια  προϊόντα παρουσιάζουν ισχυρή ανοδική πορεία η οποία φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, την ίδια στιγμή ο κατώτατος μισθός και οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι.

“Είναι συνεπώς αναγκαίο να υλοποιηθεί άμεσα ένα μείγμα παρεμβάσεων ώστε να προστατευτεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό το βιοτικό επίπεδο των μισθωτών και κυρίως των χαμηλότερα αμειβόμενων”, τονίζει η ΓΣΕΕ, και προσθέτει: “Η ελληνική οικονομία και κοινωνία μετά από δέκα χρόνια λιτότητας βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο επικίνδυνο μείγμα αστάθειας, αφού το κύμα ακρίβειας και ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, και στασιμότητας των εισοδημάτων, απειλεί την αγοραστική δύναμη πολλών νοικοκυριών και κοινωνικών ομάδων. Η διάρκεια, δε, της ακρίβειας, και η μη αντιστάθμισή της με αποτελεσματικές παρεμβάσεις και μέτρα προστασίας του διαθέσιμου εισοδήματος, θα οδηγήσει σε συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης, ενώ θα αυξήσει την πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων στασιμοπληθωρισμού”.

c22a7858 screenshot 212Για τους λόγους αυτούς η ΓΣΕΕ προτείνει τις εξής εισοδηματικές και δημοσιονομικές παρεμβάσεις:

 • Να δοθεί άμεσα η αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2021 με αναδρομική ισχύ από την 1/9/2021.
 • Να αρχίσουν αμέσως οι διαπραγματεύσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2022, ώστε η μεταβολή του να ισχύσει από την 1/1/2022.
 • Το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού να περάσει και στους ονομαστικούς μισθούς των ήδη συμφωνημένων κλαδικών συμβάσεων.
 • Να μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στην ενέργεια. Αν το μέτρο δεν επαρκεί να σταθεροποιήσει τις τιμές και τις εισοδηματικές απώλειες, να μειωθεί και ο ΦΠΑ στην ενέργεια για τα νοικοκυριά.
 • Εισαγωγή φόρου επί των έκτακτων κερδών των εταιρειών παροχής ενέργειας, και διάθεση του ποσού για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.
 • Να οριστεί περίοδος χάριτος αποπληρωμής λογαριασμών ενέργειας για τα φτωχότερα νοικοκυριά.