Σε μια ιδιαίτερης συμβολικής αλλά και ουσιαστικής σημασίας απόφαση προχώρησε ο δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών Ντίνος Χαριτόπουλος, ορίζοντας τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Δημήτρη Μοσχάκη, άμισθο αντιδήμαρχο με αντικείμενο τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων και εργασιών αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόμενα.

508020a1 fotografia 5

“Με την απόφαση αυτή αναδεικνύονται και κατοχυρώνονται δύο βασικοί άξονες της λειτουργίας και των προτεραιοτήτων της δημοτικής αρχής: η αναγκαιότητα δυναμικής σύγκλισης και ένωσης αιρετών στην υπηρεσία του Δήμου και των πολιτών, και η αντιμετώπιση με προγράμματα και στοχευμένες παρεμβάσεις των προβλημάτων που δημιούργησαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις δημοτικές ενότητες”, δήλωσε ο κ. Χαριτόπουλος.