Την ένταξη του εξαιρετικά σημαντικού έργου κατασκευής εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, προϋπολογισμού 1.188.970,26 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η συγκεκριμένη ένταξη, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτελεί προϊόν της έγκαιρης και έγκυρης ετοιμότητας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, παρά την έλλειψη προσωπικού, στη διεκδίκηση χρηματοδότησης έργων και είναι προάγγελος και νέων εντάξεων.

Το έργο, το οποίο λόγω του υψηλού κόστος του δεν μπορούσε να καλυφθεί από πόρους του Δήμου, “θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση ενός δομικού προβλήματος υδροδότησης της περιοχής και θα ενισχύσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της”, τονίζει ο δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος.