Το εργαστήριο Γλωσσολογίας “ΣυνΜορΦωΣη” του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πλαίσιο της αποστολής του για τη διάδοση της ελληνομάθειας και της ελληνικής γλώσσας, και σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Μαριούπολης, Ηλία Ιωαννάκη, και την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας, διοργάνωσε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για τη διδασκαλία της ελληνικής.

Εισηγήσεις πραγματοποίησαν:

  • η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Μαίρη Κοσμίδου.
  • η Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ, Ζωή Γαβριηλίδου.
  • η Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ, Μαρία Μητσιάκη.
  • το μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ, Σπύρος Κιοσσές.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν πάνω από εβδομήντα εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε σχολεία και πανεπιστήμια της Ουκρανίας.

Κατά τη διεξαγωγή του αναδείχτηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη διδασκαλία της ελληνικής στην Ουκρανία, όπως: έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού, ανάγκη συστηματικής επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης του διδακτικού προσωπικού, εκπαιδευτικές ανταλλαγές μαθητών, φοιτητών και προσωπικού, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης αποφοίτων προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής σε πανεπιστήμια της Ουκρανίας. κ.ά.

Υπήρξε, τέλος, δέσμευση από την πλευρά του Εργαστηρίου, για τη διοργάνωση θερινού σχολείου διδασκαλίας της ελληνικής, για καθηγητές, φοιτητές και μαθητές.