Συνάντηση εργασίας με τη Γενική Γραμματέα Βιομηχανίας & Ανάπτυξης Θέμιδα Ευτυχίδου, τον Αντιπρόεδρο της ΕΒΕΤΑΜ και σύμβουλο του Υπουργού Ανάπτυξης Σκιπίωνα Αποστολάκη, και στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης, είχαν, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Αντώνης Γραβάνης και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχάνων-Βιοτεχνών Ροδόπης Σωτηρόπουλος Γεώργιος, Δουκίδης Στέφανος, Κρυστάλλης Θωμάς και Φραντζής Ιάκωβος.

48c1fe6f img 9157Οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων ενημέρωσαν την κ. Ευτυχίδου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία της περιοχής και η Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, και ενδεικτικά, ζήτησαν:

-Σύσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης για τη λειτουργία των Βιομηχανικών Περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 3 και 4, του Ν. 3982/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας των βιομηχανιών.

-Απλοποίηση των διαδικασιών για τη χορήγηση Αδειών Δόμησης στις Βιομηχανίες- Βιοτεχνίες.

-Επιτάχυνση της αποδοχής και ελέγχου επενδυτικών προγραμμάτων, όχι μόνο για την πρώτη εγκατάσταση αλλά και για την επανεπένδυση.

-Χρηματοδότηση μέσω εγγυοδοτικών προγραμμάτων (ΤΕΠΙΧ, κ.ά.) και των τομέων της γεωργίας-αλιείας.

-Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης τεχνικών επαγγελμάτων. Τα προγράμματα να είναι ετήσιας διάρκειας και με τη συνεργασία των εταιρειών.

8b0e82e7 screenshot 172“Η ανάπτυξη της Ροδόπης είναι συνυφασμένη με τη Βιομηχανία και Βιοτεχνία. Η Βιομηχανική Περιοχή υπήρξε από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως τώρα είναι ελάχιστες οι βιομηχανίες που έχουν απομείνει, οι οποίες δίνουν μεγάλο αγώνα για τη βιωσιμότητα τους, κόντρα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και τη γραφειοκρατία”, τόνισε ο κ. Γραβάνης, για να προσθέσει: “Είναι θετικό το γεγονός ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία, και έχουν γίνει μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζονται όμως επιπλέον γενναίες αποφάσεις, και κυρίως κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό και την ίδρυση βιομηχανιών και βιοτεχνιών στη Ροδόπη και την περιφέρεια ΑΜ-Θ“.