Τα Ιδρύματα της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως (Ιωακείμειο Γηροκομείο και Σταυρίδειο Ίδρυμα χρονίως πασχόντων «Ο Άγιος Κυπριανός»), προκηρύσσουν την κάλυψη κενών θέσεων νοσηλευτών-νοσηλευτριών.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις καταγόμενους/ες από τον Έβρο και την Αναταολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν σε σφραγισμένο φάκελο όλο τον Νοέμβριο τα δικαιολογητικά τους στη διεύθυνση: Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα περιθάλψεως χρονίως πασχόντων «Ο Άγιος Κυπριανός» / 9ο χλμ. Αλεξ/πολης – Μάκρης / 68100 Αλεξανδρούπολη / Τηλ. 25510-71500 / Email: agioskyprianos@gmail.com

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν είναι:

• Βιογραφικό σημείωμα.

• Φωτοτυπία πτυχίου.

• Φωτοτυπία άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

• Φωτοτυπία πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19.