Παρατείνεται για τέσσερις μήνες η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κομοτηνής, Ιάσμου, Μαρωνείας-Σαπών και Αρριανών.

Συγκεκριμένα, πλέον η προθεσμία λήγει στις 30 Μαρτίου 2022 (ημέρα Τετάρτη), ενώ για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στην αλλοδαπή, η προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι επιπλέον ημέρες, δηλαδή λήγει στις 19 Απριλίου 2022 (ημέρα Τρίτη).

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν
γνώση από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), µέσω της
οποίας, και µόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου
αυτού.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται κατόπιν ραντεβού, από το “Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη”, που βρίσκεται στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, στο 3ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, κατά τις εργάσιμες ημέρες, και κατά τις ώρες 07:00 – 16:00, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

4ffefa2b rodopi dasikos chartis