Ολοκληρώθηκαν από τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής τα έργα αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών Καλαμοκάστρου, Παλιάς Καλλίστης και Μικρού Δουκάτου, και ως εκ τούτου στις 21 Νοεμβρίου η ΔΕΥΑΚ θα προβεί στην ακύρωση του παλαιού δικτύου.

Ως εκ τούτου καλούνται όλοι οι δημότες που έχουν κατοικίες στους παραπάνω οικισμούς, να προβούν στη σύνδεση των κατοικιών τους με το νέο δίκτυο προκειμένου να συνεχιστεί η υδροδότησή τους.

Σημειώνεται οτι με τη σύνδεση στο νέο δίκτυο υποχρεούνται να παραδίδουν το παλαιό υδρόμετρό τους και να δηλώνουν τον αριθμό του καινούριου.