Προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης διακοπτικών μέσων των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021, από τις 08:00 έως τις 12:30 στην Ξυλαγανή, από την είσοδο από Προσκυνητές έως
το κέντρο. Στο υπόλοιπο τμήμα, στις 08:00 και στις 12:30, θα υπάρξουν μικροδιακοπές των 15 λεπτών περίπου.

Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα, γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συμμερίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή του.