Με 1 εκατομμύριο ευρώ επιπλέον, στηρίζονται οι μαθητές Ειδικών Σχολείων αλλά και το σύνολο της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτιος υπέγραψε την απόφαση της πρόσθετης ένταξης έργου που αφορά την οικονομική ενίσχυση των μαθητών των ειδικών σχολείων καθώς και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της ΑΜ-Θ για την ανάπτυξη της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών και την προμήθεια, εγκατάσταση και εκμάθηση της λειτουργίας του εξοπλισμού Τεχνολογίας-Πληροφορικής-Επικοινωνιών σε 22 Δομές Εκπαίδευσης και σε 26 Σχολικές Μονάδες ειδικής αγωγής των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, με σκοπό την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του εξοπλισμού των δομών εκπαίδευσης.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ Κώστα Μπαντίκο, παρούσα ήταν και η Ειδική Σύμβουλος της Περιφέρειας ΑΜ-Θ σε θέματα Παιδείας, Αλεξάνδρα Γκουλιάμα.

bd120119 1 2021 10 01t171010352