Στην Κομοτηνή θα φιλοξενηθεί το 21ο Συνέδριο των Ψυκτικών Ελλάδος, από το Σωματείο Αδειούχων Ψυκτικών Θράκης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος.
Θα έχει μάλιστα και πανηγυρικό χαρακτήρα στο πλαίσιο της συμπλήρωσης είκοσι ετών από την ίδρυση της Ομοσπονδίας.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν χώρα στο Πολιτιστικό Κύτταρο (τέως ΡΕΞ), στις 16/10/2021, ημέρα Σάββατο, με ώρα έναρξης 15:00.