Η Επιτροπή των 33 Εμπειρογνωμόνων που έχει ταυτιστεί με τη διαχείριση της πανδημίας, φαίνεται πως ολοκληρώνει το έργο της.