Συνάντηση στα γραφεία του ΤΕΕ Θράκης είχε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης Δημήτριος Λουρίκας με τον Πρόεδρο της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (Δ.Ε.Δ.Α.) Βασίλη Κοτρώνη. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε έγινε πλήρης ενημέρωση από την πλευρά του Προέδρου της Δ.Ε.Δ.Α. γενικά για το έργο της παροχής φυσικού αερίου στη Θράκη. και ειδικότερα για την πορεία των εργασιών.

Τονίστηκε και από τις δύο πλευρές η σημασία του ρόλου του μηχανικού στο πλαίσιο της ασφάλειας, σε όλα τα στάδια του έργου, από τη μελέτη σύνδεσης μέχρι τα πιστοποιημένα συνεργεία. 

Αποφασίστηκε, δε, η συνδιοργάνωση εντός του Οκτωβρίου, από το ΤΕΕ Θράκης και τη Δ.Ε.Δ.Α., ενημερωτικών ημερίδων για όλους τους μηχανικούς που επιθυμούν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

444c5200 img 3Στη συζήτηση παρευρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Θράκης Ζωή Κοσμίδου, ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Μιχαήλ Κούγκουλος, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Αδαμάντιος Παπαδόπουλος, Βασίλειος Πολιτειάδης και Παντελής-Μάριος Σοφιανός, το μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Ιωάννης Βεζυργιαννίδης, και μέλη των Μονίμων Επιτροπών του Τμήματος.

40fe2414 img 1 f12fef77 img 4 09f19fc1 img 2 antigrafi