Στο πλαίσιο του έργου “Συντηρήσεις – Διαμορφώσεις Εσωτερικής Οδοποιίας Πόλης Κομοτηνής”, στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, θα ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα (απόξεσης–διάστρωσης ασφάλτου), επί των οδών Λαμπουσιάδη – Στρατηγού Ιωάννου και Παιωνίου, περιμετρικά της πλατείας Εξηντάρη.

Η κυκλοφορία στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών θα αποκλειστεί, και για όσο χρόνο αυτές διαρκέσουν, θα διεξάγεται από παράπλευρες οδούς.