Ο Δήμαρχος Αρριανών Ριτβάν Αμέτ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας “DASTERI SYSTEMS A.E.” Γιάννης Δαστερίδης υπέγραψαν τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ”.

Πρόκειται για το έργο αναβάθμισης του φωτισμού στο δίκτυο του Δήμου το οποίο έχει ως στόχο την ολική αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων, με νέα υψηλής τεχνολογίας “έξυπνα” φωτιστικά & λαμπτήρες τύπου LED.

Συγκεκριμένα, η σημαντική για τον Δήμο και τους δημότες επένδυση, προβλέπει την αντικατάσταση 3.579 φωτιστικών σημείων με νέα, υπερσύγχρονα φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες τύπου Led, συμπεριλαμβανομένης της δεκαετούς εγγύησης/συντήρησης καλής λειτουργίας από τον Ανάδοχο.

Τα “έξυπνα” φωτιστικά τύπου LED φέρουν προεγκατάσταση ασύρματης διασύνδεσης μεταξύ τους για μελλοντική χρήση συστήματος διαχείρισης φωτισμού.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ύστερα από την έκπτωση του Αναδόχου διαμορφώθηκε στα 993.679,50 ευρώ άνευ ΦΠΑ.

“Η δημοτική αρχή προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματός της με ένα αναπτυξιακό έργο υποδομής το οποίο θα απολαμβάνουν για τις επόμενες δεκαετίες οι συμπολίτες μας. Αναβαθμίζουμε ποιοτικά και αισθητικά το φωτιστικό δίκτυο του Δήμου σε όλη την γεωγραφική του έκταση, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, καθώς και το αίσθημα της ασφάλειας των δημοτών. Η συγκεκριμένη επένδυση θα εξασφαλίσει την αναβάθμιση του φωτισμού σε πλήρη εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, παρέχοντας στον Δήμο βελτίωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (Μείωση Εκπομπών Ρύπων CO2) και εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας ύψους άνω του 60%. Η συγκεκριμένη επένδυση δίνει στον Δήμο την προοπτική ένταξης σε χρηματοδοτήσεις πρωτοποριακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για άσκηση περιβαλλοντικών πολιτικών”, δήλωσε ο δήμαρχος και πρόσθεσε: “Το έργο συμβάλλει εξάλλου στην αξιοποίηση της νέας πράσινης τεχνολογίας για την υποστήριξη του Δήμου, και στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Δικτύου Αστικού Φωτισμού μέσα από τη δημιουργία ενός κρίσιμου πυρήνα υποδομών και εφαρμογών αστικού φωτισμού. Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών καθώς και των επιχειρήσεων, είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους της προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής για τον εκσυγχρονισμό του των υπηρεσιών του Δήμου. Επιπλέον στην διάρκεια της 10ετούς εγγυημένης λειτουργίας θα παραμείνει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος (πλέον του 50% της συνολικής αξίας της επένδυσης) στο ταμείο του Δήμου”.

Η υλοποίηση της αυτοχρηματοδοτούμενης επένδυσης προμήθειας, αντικατάστασης/αναβάθμισης του παλαιού φωτιστικού εξοπλισμού, με αποπληρωμή της Αναδόχου εταιρίας σε χρονικό διάστημα εννιαετίας από το ενεργειακό όφελος και τον μηδενισμό του κόστους συντήρησης που προκύπτει υπέρ του Δήμου, εγκρίθηκε με την 338/2021 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.