Την επαναφορά του μέτρου της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Αγροτικού Πετρελαίου, ζητούν οι Δήμαρχοι, με απόφαση που έλαβε στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση της η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

“Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων σε ιστορικά υψηλά στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες, επηρέασαν άμεσα το κόστος για το αγροτικό ρεύμα και το αγροτικό πετρέλαιο. Παράλληλα, τεράστιο ζήτημα υφίσταται πλέον και με τις τιμές των ζωοτροφών που είναι απαγορευτικές για τους κτηνοτρόφους”. Τη διαπίστωση αυτή υπογράμμισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ, Δ. Τζιαχρήστας, δημοτικός σύμβουλος Δομοκού, κατά την εισαγωγή του στο θέμα. Ο κ. Τζιαχρήστας σημείωσε ότι “σύμφωνα με στοιχειά της Eurostat το κόστος των καυσίμων σε άλλα κράτη της Ε.Ε. (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, κ.λπ.) αποτελεί μόλις το 3,5% περίπου του συνολικού κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων, ενώ αντιθέτως στη χώρα μας το ποσοστό εκτινάσσεται περίπου στο 10% και οφείλεται στον αυξημένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο”.

Όπως συμπλήρωσε, “αποτέλεσμα αυτού είναι οι γεωργικές και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας να βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής εξάντλησης, το εισόδημα των αγροτών έχει κυριολεκτικά συνθλιβεί, και ως εκ τούτου πρέπει να υπάρξει άμεση μέριμνα της πολιτείας για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης”.

Ακόμη, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Τζιαχρήστας, το 2014 το υπολογισθέν ποσό επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Αγροτικού Πετρελαίου σε 239.868 δικαιούχους αγρότες, ανήλθε σε 32.882.639,40 € και το 2015 ήταν 90.258.786,866€ για 443.221 δικαιούχους. Ωστόσο το 2016 η επιστροφή του ΕΦΚ, προϋπολογισμού 80-90 εκ. ευρώ, ποτέ δεν έγινε και τη δικαιούνται ακόμη και σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

Η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, ζητά τη λήψη άμεσων μέτρων μείωσης του κόστους ενέργειας στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα:

• την άμεση επαναθέσπιση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, ή τουλάχιστον τη θέσπιση μειωμένης επιστροφής, εφαρμόζοντας την Οδηγία 2003/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• την επανεξέταση και αποπληρωμή της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου 2016 στους δικαιούχους γεωργούς και κτηνοτρόφους, η οποία ενώ είχε θεσμοθετηθεί και προϋπολογιστεί, μέχρι σήμερα δεν τους έχει αποδοθεί.

πηγή: news-ta.gr