Εξοπλισμό για το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, καθώς και δύο λεωφορεία μεταφοράς ΑμεΑ για το Ειδικό Σχολείο και για το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Υφαντών, σκοπεύει να προμηθευτεί ο Δήμος Κομοτηνής με χρηματοδότηση μέσω της Πρόσκλησης του ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ με τίτλο «Ανάπτυξη/Αναβάθμιση Υποδομών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Δράση 10α.19.2».

“Για τον Δήμο Κομοτηνής είναι σημαντική η έγκριση της συγκεκριμένης πρότασης, που θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών του ειδικών σχολικών μονάδων μας καθώς επίσης στη μεταφορά των μαθητών”, δήλωσε ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Γιάννης Γκαράνης.

Συγκεκριμένα, στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για το Ειδικό Σχολείο και το ΕΕΕΕΚ του Δήμου Κομοτηνής».

Ειδικότερα, η πράξη προβλέπει τα εξής δύο υποέργα:

  • «Προμήθεια εξοπλισμού για το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο του Δήμου Κομοτηνής». Αφορά στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών, και ψυχοκινητικής αγωγής & ειδικού εξοπλισμού για παιδιά με κινητικά προβλήματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 117.674,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
  • «Προμήθεια λεωφορείων για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου και ΕΕΕΕΚ του Δήμου Κομοτηνής». Αφορά στην προμήθεια δύο λεωφορείων μεταφοράς ΑμεΑ, σύγχρονης κατασκευής και κατάλληλων διαστάσεων, τουλάχιστον 15 θέσεων επιβατών, δύο αναπηρικών αμαξιδίων και μιας θέσης οδηγού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 240.560 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.