Τρία εμβολιαστικά κέντρα για τους φοιτητές του θα λειτουργήσει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και συγκεκριμένα:

  • στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής,
  • στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης,
  • στην Ιατρική Σχολή της Αλεξανδρούπολης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής ο Αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του πανεπιστημίου, Φώτης Μάρης, τόνισε πως συντρέχουν όλες οι καλές προϋποθέσεις για δια ζώσης μαθήματα από τις 4 Οκτωβρίου, καθώς οι φοιτητές είναι εμβολιασμένοι σε ποσοστό 70%, τα μέλη ΔΕΠ κατά 94%, και το διοικητικό προσωπικό στο 83% (στην Ορεστιάδα μάλιστα έχει εμβολιαστεί το 100% των υπαλλήλων).

“Αυτό είναι ένα μήνυμα προς την κοινωνία, πως η μόνη οδός για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα είναι το εμβόλιο”, υπογράμμισε ο κ. Μάρης.