Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμου Κομοτηνής – Ανώνυμη Εταιρεία “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ”, σε συνεργασία με τον Οργανισμό  “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, το Foundation “Center Nadja”, και το “Regional Department of Education – Blagoevgrad” από τη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “INTERSYC II – Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ / Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II” του προγράμματος “Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020”, διοργανώνει διαδικτυακό συνέδριο με θέμαΠαρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία”.

302373af screenshot 2057To διαδικτυακό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/09/2021 από τις 15:50 έως τις 18:00, μέσω της πλατφόρμας Ζoom, στον σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/88511718005

Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων προληπτικής ιατρικής που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, δράση κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν δωρεάν πάνω από 3.300 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ροδόπης.

Συγκεκριμένα, το κινητό Πολυϊατρείο για παιδιά «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» του Χαμόγελου του Παιδιού, στελεχωμένο από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές), και διοικητικό προσωπικό με αυτόνομο ακουολογικό, καρδιολογικό, παιδιατρικό, οφθαλμολογικό και οδοντιατρικό τμήμα, βρέθηκε στην πόλη της Κομοτηνής όπου εξετάστηκαν μαθητές του τοπικού Δήμου.

Επίσης, κινητές ιατρικές μονάδες του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», επισκέφθηκαν τις εκπαιδευτικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Μαρωνείας-Σαπών και Ιάσμου.

Αντιστοίχως η δράση υλοποιήθηκε και στη Βουλγαρία όπου εξετάστηκαν περίπου 3.500 μαθητές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της “Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.”  www.karatheodori.org

55ce523f 234235235234 123423562365
Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμου Κομοτηνής – Ανώνυμη Εταιρεία “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ”, Αθανάσιος Λάπατας.