Τους όρους δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομψάτου», εκτιμώμενου κόστους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα κατεδαφιστεί και το τμήμα της γέφυρας που δεν κατέπεσε κατά την κατάρρευση του υπόλοιπου σώματός της το 2017, και θα κατασκευαστεί εκ βάθρων νέα γέφυρα.

Συγκεκριμένα, η μελέτη προβλέπει την κατασκευή γέφυρας τριών ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 114 μέτρων. Το πλάτος του οδοστρώματος θα είναι 11 μέτρα ενώ θα κατασκευαστεί και ο απαραίτητος ηλεκτροφωτισμός. Τα βάθρα της γέφυρας θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ θα υπάρξει βαθιά θεμελίωση μέσα στην κοίτη του ποταμού προκειμένου να μην ανακύψει πρόβλημα από τη ροή του ποταμού.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι μήνες από την ημέρα  υπογραφής της σύμβασης.