Στις 24 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή, θα διεξαχθούν οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ για την ανάδειξη νέων διοικήσεων των Νομαρχιακών και των κατά Δήμο κομματικών οργανώσεων.

Ειδικότερα, θα διενεργηθούν διαδικασίες εκλογής:

  • Προέδρων και μελών των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ, τέως ΝΟΔΕ).
  • Προέδρων και μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών (ΔΗΜΤΕ).

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί τόσο δια ζώσης – σε χώρους που θα ανακοινωθούν – όσο και με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://zeus.grnet.gr.

Τα μέλη του κόμματος που επιθυμούν να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, υποβάλλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά προς τη Διεύθυνση Πληροφορικής του κόμματος μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

73233de8 screenshot 2048Δικαίωμα ψήφου με βάση το Καταστατικό του κόμματος και τον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης, έχουν τα μέλη που έχουν καταβάλει την καθορισμένη ετήσια οικονομική συνδρομή για το έτος 2021, ύψους 12 €.

Όσα μέλη δεν έχουν καταβάλει την οικονομική συνδρομή του έτους 2021, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση κάρτας μέλους έως τις 15 Οκτωβρίου 2021, είτε ηλεκτρονικά, είτε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, είτε μέσω τραπέζης.

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για την εκλογή στα αξιώματα των οργάνων, υποβάλλονται στις εφορευτικές επιτροπές εγγράφως και επί αποδείξει, από τις 10 το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι τις 7 το απόγευμα της 1ης Οκτωβρίου 2021 στα γραφεία των ΔΕΕΠ.

Η βασική εγκύκλιος των εσωκομματικών εκλογών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας, nd.gr, καθώς και στα γραφεία των ΔΕΕΠ.

Στη Ροδόπη θα διενεργηθούν εκλογές για τη ΔΕΕΠ Ροδόπης και για τις ΔΗΜΤΕ Κομοτηνής, Μαρώνειας-Σαπών, Ιάσμου και Αρριανών.

Για την εξυπηρέτηση των μελών του κόμματος, τα γραφεία της ΔΕΕΠ Ροδόπης επί της οδού Μιλτιάδου 5 & Ορφέως (έναντι εστιατορίου “Αδέρφια”), θα είναι ανοιχτά από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρες
7-9 μ.μ.