Αναφορά Ιλχάν Αχμέτ προς Κεραμέως για τη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων την ημέρα της Παρασκευής

Πιο συγκεκριμένα, διατυπώνεται το αίτημα της κατά μισής ώρας νωρίτερα λήξης των μαθημάτων την Παρασκευή προκειμένου να διευκολύνονται οι Μουσουλμάνοι εκπαιδευτικοί και μαθητές για την τέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων.
ΙΛΧΑΝ ΟΚ

Κοινοβουλευτική Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, κατέθεσε σήμερα ο βουλευτής Ροδόπης του ΚΙΝΑΛ, Ιλχάν Αχμέτ, με περιεχόμενο την επιστολή του συλλόγου Δασκάλων Ροδόπης-Έβρου της ΕΠΑΘ για τη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων της Θράκης κατά την ημέρα της Παρασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, διατυπώνεται το αίτημα της κατά μισής ώρας νωρίτερα λήξης των μαθημάτων την Παρασκευή προκειμένου να διευκολύνονται οι Μουσουλμάνοι εκπαιδευτικοί και μαθητές για την τέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων.

Όπως τονίζουν οι μειονοτικοί εκπαιδευτικοί, «με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:  Φ.8.2/2.4/8354/17-09-2021 οδηγία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Βάθμιας και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, καλούνται οι διευθυντές των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Έβρου και Ροδόπης για  την  πιστή  και  απαρέγκλιτη  τήρηση  του  εγκεκριμένου  ωρολογίου προγράμματος όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας χωρίς καμία παρέκκλιση, η οποία και ερμηνεύτηκε ότι αφορούσε και τη λειτουργία του προγράμματος της ιερής ημέρας για τους Μουσουλμάνους, της Παρασκευής».

Παραβλέπεται, έτσι, η ύπαρξη ειδικού καθεστώτος επί δεκαετίες, η οποία πιστοποιείται και από έγγραφα που κατά καιρούς έχει αποστείλει η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/Βάθμιας και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στις Διευθύνσεις, και σύμφωνα με τα οποία, για την ημέρα της Παρασκευής συνεχίζει να ισχύει το υπάρχον καθεστώς της πρόωρης αποχώρησης πριν από την έναρξη της προσευχής.

Ο βουλευτής Ροδόπης ζητά από την Υπουργό Παιδείας να προχωρήσει στην ανάκληση της προαναφερθείσας οδηγίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Βάθμιας και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, διευκρινίζοντας ξεκάθαρα ότι η αποχώρηση όλων των δασκάλων και μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων των νομών Ροδόπης και Έβρου, μπορεί να γίνεται μισή ώρα πριν την προσευχή της Παρασκευής.

Είναι, δε, απαραίτητο, η αποχώρηση αυτή να αποτυπώνεται και στο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των Μειονοτικών σχολείων και να διαθέτει και τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και των κηδεμόνων.

Παρατίθενται η αναφορά καθώς και η επιστολή του συλλόγου δασκάλων αποφοίτων της ΕΠΑΘ, Ροδόπης -Έβρου.

  • Η Κοινοβουλευτική Αναφορά του Ιλχάν Αχμέτ

“Κυρία Υπουργέ.

Ο   Σύλλογος Δασκάλων Αποφοίτων Ε.Π.Α.Θ. Ν. Ροδόπης– Ν. Έβρου μας κοινοποίησε επιστολή που αφορά την λειτουργία των μειονοτικών σχολείων ειδικά κατά την ιερή για τους μουσουλμάνους ημέρα της Παρασκευής.

Όπως τονίζουν οι μειονοτικοί εκπαιδευτικοί σε αυτή τους την επιστολή, «με την υπ’ αριθμ.  πρωτ.:  Φ.8.2/2.4/8354/17-09-2021 οδηγία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Βάθμιας και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, καλούνται οι διευθυντές των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Έβρου και Ροδόπης για την πιστή  και  απαρέγκλιτη  τήρηση  του  εγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας χωρίς καμία παρέκκλιση, η οποία και ερμηνεύτηκε ότι αφορούσε και την λειτουργία του προγράμματος της ιερής ημέρας  για τους Μουσουλμάνους, της  Παρασκευής». 

Παραβλέπεται έτσι η  ύπαρξη  ειδικού  καθεστώτος  επί δεκαετίες,  η οποία πιστοποιείται και  από έγγραφά  που κατά καιρούς έχει αποστείλει η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/Βάθμια και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στις Διευθύνσεις,  και σύμφωνα με τα οποία για την ημέρα της Παρασκευής συνεχίζει να ισχύει το υπάρχον καθεστώς της πρόωρης αποχώρησης πριν από την έναρξη της προσευχής.

Κυρία Υπουργέ.

Στα  μειονοτικά σχολεία οι φοιτούντες μαθητές είναι Μουσουλμάνοι και μέλη της Μειονότητας. Ως εκ τούτου η συμμετοχή τους στις τελετουργίες της ιερής αυτής ημέρας είναι απαραίτητη για την πνευματική και θρησκευτική τους εξέλιξη, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 16 παρ. 2 το Συντάγματος της Ελλάδας.

Ήδη, από το 2002, με οδηγία της τότε Ειδικής Γραμματέως Παιδείας, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σχετικά με τη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων την Παρασκευή, ημέρα ομαδικής προσευχής των  Μουσουλμάνων, δόθηκε εντολή ώστε «τα σχολεία αυτά να συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια πρακτική που λειτουργούσαν και  κατά το παρελθόν».

Κατόπιν αυτών, παρακαλώ όπως λάβετε σοβαρά υπ’ όψη σας το συγκεκριμένο αίτημα των μειονοτικών εκπαιδευτικών της Ροδόπης και του Έβρου, που αποτελεί άλλωστε αίτημα και επιθυμία της μαθητικής κοινότητας και των σχολικών εφοριών των μειονοτικών σχολείων της Θράκης, για την ακώλυτη άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων, στο πλαίσιο μιας ευνομούμενης Πολιτείας.

Παράλληλα, παρακαλώ να προχωρήσετε στην ανάκληση της οδηγίας υπ’ αριθμ.  πρωτ.:  Φ.8.2/2.4/8354/17-09-2021  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Βάθμιας και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, διευκρινίζοντας ξεκάθαρα ότι η αποχώρηση όλων των δασκάλων και μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων των νομών Ροδόπης και Έβρου μπορεί να γίνεται μισή ώρα πριν την προσευχή της Παρασκευής.

Αυτή η αποχώρηση είναι απαραίτητο να αποτυπώνεται και στο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των Μειονοτικών σχολείων και να διαθέτει και την σύμφωνη γνώμη των γονέων και των κηδεμόνων”.

  • Η επιστολή των δασκάλων αποφοίτων της ΕΠΑΘ

“Αξιότιμη κυρία Υπουργέ.

Δυσάρεστη έκπληξη για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία- και ειδικότερα για τους μαθητές της μειονότητας που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τις οικογένειές τους- υπήρξε η με αριθμ. πρωτ.: Φ.8.2/2.4/8354/17-09-2021 οδηγία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Βάθμιας και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι διευθυντές των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Έβρου και Ροδόπης για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση του εγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας χωρίς καμία παρέκκλιση, η οποία και ερμηνεύτηκε ότι αφορούσε και την λειτουργία του προγράμματος της ιερής ημέρας για τους Μουσουλμάνους, της Παρασκευής. Παραβλέποντας την ύπαρξη ειδικού καθεστώτος επί δεκαετίες, την οποία και με έγγραφά της που κατά καιρούς η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/Βάθμια και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης που έχει αποστείλει στις Διευθύνσεις έλεγε ότι για την ημέρα της παρασκευής συνεχίζει να ισχύει το υπάρχον καθεστώς της πρόωρης αποχώρησης πριν από την έναρξη της προσευχής.

Στα μειονοτικά σχολεία οι φοιτούντες μαθητές είναι Μουσουλμάνοι και μέλη της Μειονότητας. Ως εκ τούτου η συμμετοχή τους στις τελετουργίες της ιερής αυτής ημέρας είναι απαραίτητη για την πνευματική και θρησκευτική τους εξέλιξη όπως προβλέπεται και από το άρθρο 16 παρ. 2 το Συντάγματος της Ελλάδας. Αυτό αποτελεί άλλωστε και πάγιο αίτημα του συλλόγου μας.

Ήδη από το 2002 με οδηγία της τότε Ειδικής Γραμματέως Παιδείας, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σχετικά με την λειτουργία των μειονοτικών σχολείων την Παρασκευή, ημέρα ομαδικής προσευχής των Μουσουλμάνων, δόθηκε εντολή ώστε «τα σχολεία αυτά να συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια πρακτική που λειτουργούσαν και κατά το παρελθόν».

Κατόπιν των ανωτέρων, Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ ζητάμε Να ανακληθεί η οδηγία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Βάθμια και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, η οποία αποτελεί παρακώλυση επί της ουσίας της ελεύθερης τέλεσης της θρησκευτικής λατρείας των Μουσουλμάνων μαθητών και δασκάλων και να δοθούν διευκρινήσεις με νέα απόφαση, με την οποία να διευκρινίζεται ξεκάθαρα η αποχώρηση όλων των δασκάλων και μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων των νομών Ροδόπης και Έβρου μισή ώρα πριν την προσευχή της Παρασκευής. Αυτή η αποχώρηση είναι απαραίτητο να αποτυπώνεται και στο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των Μεινοτικών σχολείων. Ζητάμε να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λυθεί δια παντός και να επέλθει ηρεμία σε όλη τη σχολική κοινότητα.

Να αποσταλεί οδηγία στις Διευθύνσεις των Μειονοτικών Σχολείων όπως προέβλεπε η απόφαση αριθ. Πρωτ. Φ8.2/2267/21-11-2002 του τότε Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων με εντολή και της τότε Ειδικής Γραμματέως Παιδείας, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σχετικά με την λειτουργία των μειονοτικών σχολείων την Παρασκευή και μεταγενέστερες οδηγίες της ίδιας υπηρεσίας σχετικά με τη λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων κατά την ημέρα της Παρασκευής, διότι εδώ και αρκετά χρόνια τα σχολεία υποχρεώνονται από την υπηρεσία τους, την ΠΕ Ροδόπης και ΠΕ Έβρου να υποβάλλουν ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα σε αντίθεση με τις οδηγίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, για λήξη του προγράμματος την Παρασκευή πριν την προσευχή. Τώρα η περιφερειακή διεύθυνση με έγγραφό της που ζητάει την απαρέγκλιτη εφαρμογή του προγράμματος που αντικειμενικά είναι σωστή και δεν θα μπορούσε φυσικά κανείς να αντιταχθεί σε μια τέτοια παρέκκλιση που είναι και αυτονόητη. Όμως θεωρούμε και φυσικά αναμένουμε την αποστολή οδηγίας στις Διευθύνσεις Π.Ε. Ροδόπης και Έβρου ώστε και αυτή με τη σειρά της να ενημερώσει γραπτώς όλα τα Μειονοτικά Σχολεία για την διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων της Παρασκευής σύμφωνα με το περιεχόμενου της οδηγίας, αναφορικά με την λειτουργία των Μ/κων Σχολείων την Παρασκευή, αφού αυτές είναι σε ισχύ.

Όσο για την αναπλήρωση της φαινομενικά χαμένης ώρας αυτή ουσιαστικά έχει επιλυθεί με αναπροσαρμογή και μερική σύμπτυξη της διάρκειας των διδακτικών ωρών από σαράντα πέντε (45) σε σαραντάλεπτα (40), που ταιριάζει και στις νέες παιδαγωγικές απόψεις αναφορικά με την αποδοτικότητα στη μαθησιακή διαδικασία που λένε ότι μικρότερες διδακτικές ώρες είναι πιο αποδοτικές.

Από την άλλη υπενθυμίζουμε ότι τα μειονοτικά σχολεία δεν έχουν ενταχθεί -και πολύ ορθά κατά την άποψή μας- στο νόμο ενιαίο τύπου ολοήμερο που προβλέπει αποχώρηση των μαθητών 13.15 μ.μ από το σχολείο και συνεχίζουν να αποχωρούν οι μαθητές των μειονοτικών σχολείων στις 14:00 μ.μ. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές των Μειονοτικών Σχολείων ανά τάξη επωφελούνται κατά πέντε διδακτικές ώρες εβδομαδιαίος.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood