Ρεκόρ μειώσεως πληθυσμοῦ ἀπό τό 1932: Εἶναι ἡ δημογραφία, ἠλίθιοι!

Αγνοείται η Συνταγματική προστασία των πολυτέκνων - Ο πληθυσμός της Ελλάδος συρρικνώθηκε το 2020 με τη μεγαλύτερη ταχύτητα πού έχει καταγράψει η ΕΛΣΤΑΤ από το 1932.
Screenshot_20210221-160401_Gallery-768x437

Καί δέν φταῖνε οἱ ξένοι γι’ αὐτό! – Τά ἄκρα φύονται ἐκεῖ πού ὑπάρχει κενό πολιτικῆς / Ὁμιλεῖ καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ, εὐρωβουλευτές τοῦ ὁποίου μίσθωναν ἀκίνητά τους σέ ἐξαθλιωμένους μετανάστες.

  • τοῦ Mανώλη Κοττάκη

Ο Βουλευτής τῆς ΝΔ Κωνσταντῖνος Μπογδᾶνος διέπραξε πράγματι ἕνα σοβαρό λάθος: ἐπέτρεψε νά δημοσιευθεῖ στόν ἱστότοπο Mea Culpa, πού ἀνήκει σέ οἰκεῖα του πρόσωπα, ὁ κατάλογος μέ τά ὀνόματα μικρῶν μαθητῶν τοῦ 73ου νηπιαγωγείου Πετραλώνων ἀπό τόν ὁποῖο προκύπτει ὅτι ἡ συντριπτική πλειονότης αὐτῶν – οἱ 18 στούς 20 – εἶναι ἀλλοδαποί, καί μόνον δύο Ἕλληνες. Ἀκόμη καί ἄν ἡ ἀνάρτηση δέν ἔγινε ἀπό δικό του λογαριασμό, οἱ εὐθύνες του ὡς πρός τό ζήτημα τῆς παραβίασης προσωπικῶν δεδομένων εἶναι βαρύτατες. Ἐπι τέλους! Ὁ βουλευτής δέν πρέπει νά εἶναι οὔτε ἐκφωνητής γιά νά ἔχει ἐκπομπή σέ ραδιοφωνικό σταθμό οὔτε βεβαίως ἱστοσελίδα – ἔστω καί ἄν τήν ἔχει μεταβιβάσει σέ προσφιλές του πρόσωπο – γιά νά εἶναι ταυτοχρόνως κριτής καί κρινόμενος. Οἱ βουλευτές εἶναι νομοθέτες, δέν εἶναι σχολιαστές. Ἡ ἐνέργεια τοῦ κυρίου Μπογδάνου νά δημοσιοποιήσει ὀνόματα μικρῶν μαθητῶν ξεσήκωσε θύελλα ἀντιδράσεων ἀπό τήν ἀντιπολίτευση, ἡ ὁποία τόν κατηγόρησε ὁμοθυμαδόν γιά ρατσισμό καί ζήτησε ἐπιτακτικῶς τήν διαγραφή του ἀπό τήν ΝΔ, ἐνῶ χθές ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Γιάννης Οἰκονόμου, ἐρωτηθείς σχετικῶς, δήλωσε τά ἑξῆς: «Ἀδιαπραγμάτευτη πολιτική τῆς κυβέρνησης εἶναι νά διασφαλίζει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ὅλων ὅσοι βρίσκονται ἐντός τῆς ἑλληνικής ἐπικράτειας.

Πόσω μᾶλλον τῶν νέων παιδιῶν. Ἡ ἀρχή αὐτή εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη. Εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη γιά μία φιλελεύθερη δημοκρατική κυβέρνηση ἐντός τῆς ΕΕ. Ἀκόμα περισσότερο, εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη γιά μία φιλελεύθερη δημοκρατική κεντροδεξιά παράταξη, ὅπως εἶναι ἡ Νέα Δημοκρατία. Καί εἶναι αὐτονόητο ὅτι ὅλα τά στελέχη τοῦ κόμματος πρέπει νά ἀκολουθοῦν αὐτήν τήν ἀρχή. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ πράξη τοῦ κ. Μπογδάνου ἦταν ἕνα λάθος. Ἦταν ἕνα λάθος, μία πράξη πού δέν συνάδει μέ τίς ἀρχές καί τήν ἱστορία τῆς παράταξής μας. Ἦταν ἕνα λάθος πού ὁ ἴδιος ἀναγνώρισε μέν ἀπολογούμενος γιά τό γεγονός ὅτι ἀναπαρήγαγε στοιχεῖα παιδιῶν πού εἶχαν δημοσιοποιηθεῖ, ὡστόσο, ὀφείλω νά ξεκαθαρίσω ὅτι ἀνάλογα λάθη στό μέλλον δέν θά μποροῦν νά γίνονται ἀνεκτά».

Ἡ ἐφημερίδα μας, ἡ ὁποία στό πρόσφατο παρελθόν μέ πρωτοσέλιδά της ἀνέδειξε τήν εἴδηση, ὅτι σέ πολλές συνοικίες τῶν Ἀθηνῶν οἱ μετανάστες, νόμιμοι καί παράνομοι, ἀποτελοῦν πλέον ἄνω τοῦ 50% τοῦ πληθυσμοῦ, θεωρεῖ τά ἑξῆς: Δέν κερδίζει τίποτε μία κοινωνία ὅταν μέ τήν δημοσίευση μιᾶς λίστας στήν ὁποία κυριαρχοῦν ἀραβικά ὀνόματα, τίθενται σέ κίνδυνο ἐχθροπάθειας τά μέλη της. Ὅποια καί ἄν εἶναι αὐτά. Τό ζήτημα στήν προκειμένη περίπτωση δέν εἶναι τά ὀνόματα. Τό ζήτημα εἶναι οἱ ἀριθμοί.

Δέν φταῖνε οἱ μετανάστες πού εἶναι περισσότεροι ἀπό ἐμᾶς. Φταῖμε ἐμεῖς πού εἴμαστε ὀλιγώτεροι ἀπό αὐτούς. Ὅταν ἀκόμη καί ἕνα σπότ γιά τήν ὑπογονιμότητα γίνεται μέγα πολιτικό θέμα καί πετροβολεῖται ὅποιος θυμίσει ὅτι δέν κάνουμε παιδιά καί ὅτι οἱ Ἑλληνίδες δέν γεννοῦν – ἐνῶ δίδεται μάχη ὁμηρική γιά νά υἱοθετοῦν τέκνα πολῖτες μέ διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό – τότε ἄς μήν ψάχνουμε γιατί εἴμαστε σήμερα μειονότητα στά ἴδια μας τά σχολεῖα. Καί αὔριο μειονότητα στόν ἴδιο μας τόν τόπο.

Τό πρόβλημά μας δέν εἶναι οἱ ξένοι, οἱ ὁποῖοι –εἰδικῶς οἱ προερχόμενοι ἀπό τίς χῶρες τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου– ἔχουν μακρά παράδοση καί κουλτούρα ἀναπαραγωγῆς. Τό πρόβλημα εἴμαστε ἐμεῖς! Ἐμεῖς ὡς λαός, ἐμεῖς ὡς Πολιτεία, ἐμεῖς ὅλα!

Τά τελευταῖα στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ ἔδειξαν ὅτι τό 2020 ὁ πληθυσμός τῶν 10 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, φέραμε στήν ζωή μόλις 85.000 νεογνά. Φταῖνε οἱ ξένοι γι’ αὐτό; Τά τελευταῖα στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ ἔδειξαν ὅτι ἡ ψαλίδα μεταξύ θανάτων καί γεννήσεων ἄνοιξε καί ἄλλο, ἐνῶ, σύμφωνα μέ ἔρευνα τῆς Νορβηγικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν, μέ αὐτούς τούς ρυθμούς τό 2100 θά ἔχουμε συρρικνωθεῖ σέ 4 ἑκατομμύρια πολῖτες. Θά κινδυνεύσουμε ἀπό ἀφανισμό. Σύμφωνα μέ τά ἴδια εὑρήματα τῆς ΕΛΣΤΑΤ, ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος συρρικνώθηκε τό 2020 μέ τήν μεγαλύτερη ταχύτητα πού ἔχει καταγράψει ἡ Στατιστική Ἀρχή ἀπό τό 1932 – ποτέ στό παρελθόν δέν κατεγράφη μείωση πληθυσμοῦ κατά 46.000 ἄτομα! Φταῖνε, ἄραγε, οἱ ξένοι γι’ αὐτό;

Ἀπό τίς τελευταῖες ἀνακοινώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν ΔΕΘ ἔλειψε παντελῶς (μολονότι τό ζήτημα ἔχει ἀναδειχθεῖ στήν ἔρευνα megatrends πού ἐξεπόνησε ἡ ὑπό τόν Γρηγόρη Δημητριάδη ὁμάδα) κάθε ἀναφορά στό μεῖζον ζήτημα τῆς δημογραφίας.

Ἡ ὅποια κυβερνητική πολιτική ἐξαντλεῖται στά 2.000 εὐρώ γιά τόν τοκετό καί τέλος. Ἐνῶ συνταγματική προστασία τῶν πολυτέκνων ἀγνοεῖται. Φταῖνε, ἄραγε, οἱ ξένοι καί γι’ αὐτό;

Καί τέλος: στόν δημόσιο διάλογο κυριαρχεῖ ἀπό χθές ἡ δικαιολογημένη εὐαισθησία γιά τά ἀτομικά δικαιώματα τῶν ἀλλοδαπῶν μαθητῶν, τά προσωπικά δεδομένα τῶν ὁποίων παραβιάστηκαν βαναύσως. Γιά τά δικαιώματα τῶν δύο μικρῶν Ἑλλήνων μαθητῶν, ὅμως, καί γιά τό ἐρώτημα «σέ ποιές γλῶσσες γίνεται τό μάθημα σέ αὐτές τίς τάξεις;» δέν μιλᾶ κανείς! Εἴμαστε πρῶτοι στό νά καταγγέλλουμε τούς ἑαυτούς μας γιά καταπίεση τῶν ἀλλοδαπῶν, χάνουμε, ὅμως, ἀπό τά μάτια μας τό ἐξ ἴσου προφανές: τήν καταπίεση τῶν παιδιῶν μας. Τῶν Ἑλληνόπουλων. Ὁ τρόπος πού ἀντέδρασε ἡ Κυβέρνηση εἶναι, δυστυχῶς, ἐνοχικός καί κατά τό ἥμισυ σωστός. Διότι ὅταν εἶσαι καί δεξιός καί κεντροαριστερός, δέν μπορεῖ νά εἶσαι σωστός ἐντελῶς. Ἀφοῦ ἐπέκρινε τόν βουλευτή, ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἔνοιωσε ἀκολούθως τήν ἀνάγκη νά προσδιορίσει ἐκ νέου τήν ΝΔ ὡς «φιλελεύθερη δημοκρατική κεντροδεξιά παράταξη». Ἡ ὁποία θά διαγράψει στό μέλλον ἀπό τίς τάξεις της ὅποιον βουλευτή θίξει ἔστω μέ τόν στρεβλό τρόπο πού τό ἔκανε ὁ κύριος Μπογδᾶνος τό ζέον ζήτημα τῆς δημογραφίας. Τό πρόβλημα γιά τήν ΝΔ εἶναι πώς δέν ἀντιλαμβάνεται πώς ὅταν ἀπουσιάζει ἀπό τόν πολιτικό της λόγο κάθε ἀναφορά στό δημογραφικό, στό γεγονός ὅτι τό 25% τῶν κατοίκων τοῦ λεκανοπεδίου εἶναι μετανάστες (50% στά Πατήσια, σύμφωνα μέ ἀπόρρητη ἔκθεση τῆς ΕΛ.ΑΣ.), ὅταν ἀπουσιάζει κάθε ἀναφορά στήν ἐρημοποίηση τοῦ πληθυσμοῦ στήν Δυτική Μακεδονία καί στήν ἀνατροπή τῶν πληθυσμιακῶν ἰσορροπιῶν στήν Θράκη (ἡ ὁποία θά ἐπιταθεῖ μετά τά ἀποτελέσματα τῶν πανελλαδικῶν), τότε ναί, ἔρχεται μία μέρα πού ἕνας ἄπειρος πλήν φανατισμένος βουλευτής τοῦ κόμματος θίγει ἕνα ὑπαρκτό ζήτημα μέ τόν χειρότερο δυνατό τρόπο. Καί ἀφήνει τήν παράταξη ἐκτεθειμένη καί ἀπολογούμενη στήν κατηγορία πού ἐκτοξεύει ἡ Ἀριστερά γιά ρατσισμό. Ποιά; Ἡ Ἀριστερά, τῆς ὁποίας μέλη προσέβαλαν βαναύσως τήν ἀξιοπρέπεια χιλιάδων μεταναστῶν κάνοντας μπίζνες καί real estate μέ ἀκίνητα ἰδιοκτησίας τους. Τά πράγματα εἶναι ἁπλά: Δέν χρειάζεται νά γίνεις Κεντροαριστερά γιά νά καταπολεμήσεις τόν ρατσισμό. Μπορεῖς κάλλιστα νά τόν πολεμήσεις καί ὡς Κεντροδεξιά. Ἄν θές, ὅμως, νά ἔχεις ἔγνοια καί ἀγωνία γιά τό Ἔθνος καί τήν προοπτική του μέσα στόν χρόνο, ὀφείλεις νά εἶσαι μόνο Κεντροδεξιά. Γιατί ἐκεῖ πού ἡ Κεντροδεξιά νοιάζεται γιά τήν συνέχεια, ἡ Κεντροαριστερά προτάσσει τήν «πολυπολιτισμικότητα». Ἡ ὁποία, ὅπως παραδέχονται καί οἱ Γερμανοί, παντοῦ στήν Εὐρώπη ἀπέτυχε.

Υ.Γ: Ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου ἀποτελεῖ παράφραση τῆς διάσημης φράσης πολιτικοῦ συμβούλου τοῦ Μπίλ Κλίντον “It’s the economy stupid!”.

πηγή: estianews.gr

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood