Στο πλαίσιο της λειτουργίας τμημάτων ενισχυτικής–υποστηρικτικής διδασκαλίας σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, o Δήμος Κομοτηνής καλεί τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να διδάξουν εθελοντικά, να υποβάλλουν αίτηση εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών – Τηλ. επικοινωνίας 25310-83344 και email: kpkomotinis@gmail.com.

Στην αίτηση χρειάζεται να αναγράφονται η ειδικότητα, το τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας.

Οι ειδικότητες που χρειάζονται είναι Μαθηματικοί, Φυσικοί, Βιολόγοι, Χημικοί.

Ο Δήμος Κομοτηνής αποφάσισε στην αρχή τα μαθήματα να γίνονται εξ αποστάσεως, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω COVID-19.