Προωθείται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού και του υπουργού αναπληρωτή Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, που αφορά την covid -19 ενίσχυση για χοίρο, μαύρο χοίρο και μέλι με κονδύλι συνολικού ύψους 19.902.000 ευρώ.

Τα ποσά που έχουν εγκριθεί είναι:

  • 253,56 ευρώ για κάθε χοιρομητέρα/συνολικά θα διατεθούν 15.500.123 ευρώ.
  • 353,46 ευρώ για κάθε χοιρομητέρα ή κάπρο μαύρου χοίρου/συνολικά θα διατεθούν 1.200.000 ευρώ.
  • 3,39 ευρώ για κάθε κυψέλη/συνολικά θα διατεθούν 3.201.877 ευρώ.

Πάντως η ΚΥΑ δεν συνεπάγεται άμεση εκταμίευση, αφού θα εκδοθεί Πρόσκληση από τον  ΟΠΕΚΕΠΕ για να υποβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι σε όσους δικαιούχους έχουν δοθεί επιστρεπτέες προκαταβολές, θα υπάρξει παρακράτηση του 50%.