Προβλήματα λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες η ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr όπου οι γονείς πρέπει να υποβάλλουν το αποτέλεσμα του self test των παιδιών τους εν όψει της πρώτης μέρας της νέας σχολικής χρονιάς.
Μεγαλύτερη δυσλειτουργία έχει παρατηρηθεί στην επιλογή της ηλεκτρονικής φόρμας “Σχολική κάρτα για COVID-19”, με πολλούς γονείς να επιλέγουν τελικά – έστω και μετ’ εμποδίων – την έκδοση του αρχείου PDF για τη χειρόγραφη συμπλήρωσή του.
Ωστόσο πολλοί γονείς φαίνεται πως δεν έχουν καταφέρει μέχρι και αυτή την ώρα να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία.