Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Σχεδίου Δημοσιότητας για το 2020 του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, υλοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου διαδικτυακή συνάντηση με θέμα την εργασιακή ένταξη και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα ανεργίας και απασχόλησης, νέων μορφών εργασίας, νέων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ καθώς και σύνταξης βιογραφικού.