Από το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα χειμερινά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Ροδόπης για Μαρώνεια και Φανάρι, σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω.
Τα δρομολόγια έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΚΤΕΛ Ροδόπης www.ktelrodopis.gr στην ενότητα Δρομολόγια.
Περισσότερες πληροφορίες στο 25310-22912, καθημερινά από 06:00 έως 20:30.