Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής με γνώμονα τη σωστή διοίκηση και διαχείριση των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, και στο πλαίσιο της ανιδιοτελούς εργασίας των μελών της έχει καταφέρει το τελευταίο διάστημα τα κάτωθι:
  • Αποδοχή δωρεών ακίνητης περιουσίας από μουσουλμάνους συμπολίτες: α) μία ισόγεια μονοκατοικία, β) δύο όμορους αγρούς στην κτηματική περιοχή Κάλχαντος, γ) ένα νεκροταφείο.
  • Αναγνώριση ιδιοκτησίας βακουφικής περιουσίας δια της δικαστικής οδού (οκτώ δικαστικές αποφάσεις υπέρ της).
  • Δεκαεπτά μετεγγραφές ακινήτων βακουφικής περιουσίας στο Κτηματολογικό Γραφείο.
Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής.
  • Προετοιμασία των σχολικών κτιρίων εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2021/2022: 1ο Μειονοτικό Σχολείο (ΙΔΑΔΙΕ), 3ο Μειονοτικό Σχολείο, Μειονοτικό Σχολείο Μέστανλη, Ιεροσπουδαστήριο (Χαϊριγιέ).

  • Εργασίες αποχέτευσης όμβριων υδάτων στο 1ο Μειονοτικό Σχολείο (ΙΔΑΔΙΕ).
  • Εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού στο Ιερό Τέμενος Εσκί Τζαμί.
  • Εργασίες μικροεπισκευών και ελαιοχρωματισμού στο Ιερό Τέμενος Καγιαλί Τζαμί.

  • Εργασίες θεμελίωσης και ανέγερσης τετραώροφης οικοδομής στο βακουφικό ακίνητο στη συμβολή των οδών Στ. Κυριακίδη & Νικ. Ζωΐδη.
  • Συνεχής καθαρισμός και καλλωπισμός των Μουσουλμανικών Νεκροταφείων.
Ο δραστήριος Πρόεδρος της ΔΕΜΠ Κομοτηνής, κ. Σελήμ Ισά.