Δύο τεχνικά συνεργεία έχουν αναλάβει την αποκατάσταση του συστήματος των φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο του ΙΚΑ στην Κομοτηνή, που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η βλάβη έχει αποδειχθεί πολύ σοβαρή και η αποκατάστασή της χρονοβόρα, καθώς έχει καεί η πλακέτα των υπόγειων καλωδίων που συνδέουν τους σηματοδότες μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται πως το εν λόγω δίκτυο έχει κατασκευαστεί πριν από 34 χρόνια από την Περιφέρεια, και έκτοτε ετησίως ο Δήμος Κομοτηνής το συντηρεί και αναλαμβάνει με εργολαβίες τη ρύθμισή του όταν ανακύπτει τέτοια αναγκαιότητα (λόγω ποικίλων βλαβών ή διακοπών ρεύματος).

Η παρούσα βλάβη, λοιπόν, απαιτεί την εγκατάσταση νέων καλωδίων, χειρονακτικά λόγω της ιδιομορφίας τους, στοιχείο που δεν επιτρέπει την ταχύτερη εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών, με το συνεργείο να σκάβει, να τοποθετεί νέα φρεάτια και σωλήνες καλωδίωσης, να καλωδιώνει τους ιστούς οι οποίοι μάλιστα είναι τσιμενταρισμένοι και αφαιρούνται και επανατοποθετούνται, και να αποκαθιστά τα σημεία από ιστό σε ιστό.

Εν συνεχεία τη σκυτάλη θα πάρει εξειδικευμένο συνεργείο από τη Θεσσαλονίκη για τη ρύθμιση του συγχρονισμού της πλακέτας και την επαναλειτουργία του συστήματος.

Η τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου παρακολουθούν στενά την πρόοδο των εργασιών, και στόχος είναι ο κόμβος των φωτεινών σηματοδοτών να λειτουργήσει από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.