Δύο τεχνικά συνεργεία έχουν αναλάβει την αποκατάσταση του συστήματος των φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο του ΙΚΑ στην Κομοτηνή, που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η βλάβη έχει αποδειχθεί πολύ σοβαρή και η αποκατάστασή της χρονοβόρα, καθώς έχει καεί η πλακέτα των υπόγειων καλωδίων που συνδέουν τους σηματοδότες μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται πως το εν λόγω δίκτυο έχει κατασκευαστεί πριν από 34 χρόνια από την Περιφέρεια, και έκτοτε ετησίως ο Δήμος Κομοτηνής το συντηρεί και αναλαμβάνει με εργολαβίες τη ρύθμισή του όταν ανακύπτει τέτοια αναγκαιότητα (λόγω ποικίλων βλαβών ή διακοπών ρεύματος).

Η παρούσα βλάβη, λοιπόν, απαιτεί την εγκατάσταση νέων καλωδίων, χειρονακτικά λόγω της ιδιομορφίας τους, στοιχείο που δεν επιτρέπει την ταχύτερη εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών, με το συνεργείο να σκάβει, να τοποθετεί νέα φρεάτια και σωλήνες καλωδίωσης, να καλωδιώνει τους ιστούς οι οποίοι μάλιστα είναι τσιμενταρισμένοι και αφαιρούνται και επανατοποθετούνται, και να αποκαθιστά τα σημεία από ιστό σε ιστό.

Εν συνεχεία τη σκυτάλη θα πάρει εξειδικευμένο συνεργείο από τη Θεσσαλονίκη για τη ρύθμιση του συγχρονισμού της πλακέτας και την επαναλειτουργία του συστήματος.

Η τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου παρακολουθούν στενά την πρόοδο των εργασιών, και στόχος είναι ο κόμβος των φωτεινών σηματοδοτών να λειτουργήσει από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

3dce7aa3 img 20210902 123016 182a5731 img 20210902 123033 e10ef190 img 20210902 123040 a8ba1741 img 20210902 123141 489a94c5 img 20210902 123158 36d02749 img 20210902 123205 2fd3fcb8 img 20210902 123221 f9d17010 img 20210902 123231 3f982583 img 20210902 123308 1c225999 img 20210902 123334 f4d3ef1e img 20210902 123414 61394004 img 20210902 123437 81fd9cf3 img 20210902 123447 092b0f2c img 20210902 123506 96caff2a img 20210902 123648 761e57bf img 20210902 123836 4f07310d img 20210902 123840 2b442132 img 20210902 130309 ffde11f5 img 20210902 130317 ef94908b img 20210902 130324 9a9739e9 img 20210902 130330 be476ee3 img 20210902 130339 dc4c0168 img 20210904 115249 5a6a0bc2 img 20210904 115254 b5465ec2 img 20210904 115307 da577637 img 20210904 115322