Στο πλαίσιο του περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας και της αποφυγής του συγχρωτισμού, καθώς και της απρόσκοπτης και πιο αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών, η Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής έχει υλοποιήσει ένα εκτεταμένο σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της www.deyakom.gr

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά είναι οι παρακάτω:

 • Πληρωμή λογαριασμού
 • Επανασύνδεση υδρομέτρου
 • Αλλαγή ονόματος ενοίκου
 • Αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη
 • Αποστολή λογαριασμού
 • Καταχώρηση ένδειξης
 • Λάθος ένδειξη υδρομέτρου στον λογαριασμό
 • Μηδενική ένδειξη στο λογαριασμό
 • Ένδειξη κατά την αποχώρηση
 • Διαδικασίες υδροδότησης
 • Τιμολόγια
 • Απλές συμβουλές

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών οι πολίτες μπορούν αντλήσουν από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής www.deyakom.gr