Εύχρηστη και χρηστική, είναι η νέα ιστοσελίδα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Κομοτηνής, deyakom.gr

Βρείτε μεταξύ άλλων τις ενότητες: “Αλλαγή ενοίκου”, “Αλλαγή ιδιοκτήτη”, “Αποστολή λογαριασμού με e-mail”, “Επανασύνδεση υδρομέτρου”, “Δήλωση ένδειξης”, “Δήλωση βλάβης”, “Ενδείξεις για την έκδοση λογαριασμού”, “Αναφορά λάθος ενδείξεων λογαριασμού”, κ.ά., με ένα κλικ στην ηλεκτρονική διεύθυνση deyakom.gr

6d7fa9e1 screenshot 1946