Προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες κατασκευής νέων δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, θα γίνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Τρίτη 31-08-2021, ως εξής:

  • Από τις 08:00 έως τις 10:00, στους οικισμούς Νέα Αδριανή και Μαυρομάτι.
  • Από τις 08:00 έως 13:00, στα αρδευτικά και φωτοβολταϊκά συστήματα που βρίσκονται εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Νέας Αδριανής – Αγίων Θεοδώρων.

Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα, γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συμμερίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή του.