Υπογράφηκε στο Δημαρχείο Κομοτηνής, σύμβαση παραχώρησης ψυκτικού χώρου στο Στρατόπεδο Παράσχου, μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) και του Δήμου Κομοτηνής. Η σύμβαση έχει διάρκεια μέχρι τις 26 Αυγούστου 2022 και προβλέπει την παραχώρηση του ψυκτικού χώρου στον Δήμο έναντι χαμηλού μισθώματος με σκοπό την αποθήκευση ευπαθών προϊόντων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας.

Την παραχώρηση υπέγραψαν εκ μέρους του Τ.ΕΘ.Α. ο Υποδιοικητής του  4ου ΤΕΦ Χαράλαμπος Μοσκοφίδης, και εκ μέρους του Δήμου Κομοτηνής ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Θεμάτων και Αλληλεγγύης Ιωάννης Μουρτίδης.

Της υπογραφής της σύμβασης προηγήθηκε διάλογος, παρουσία του Δημάρχου Κομοτηνής Ιωάννη Γκαράνη και στελεχών του Στρατοπέδου, στον τομέα της αγαστής συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Στρατού που συνεχίζεται αδιάλειπτα εδώ και πολλά χρόνια, και σημειώθηκε η θετική ανταπόκριση από την πλευρά του Στρατού σε θέματα που άπτονται της κοινωνικής προσφοράς.

Παραχώρηση ψυκτικού χώρου από τον Στρατό στον Δήμο Κομοτηνής Παραχώρηση ψυκτικού χώρου από τον Στρατό στον Δήμο Κομοτηνής Παραχώρηση ψυκτικού χώρου από τον Στρατό στον Δήμο ΚομοτηνήςΠαραχώρηση ψυκτικού χώρου από τον Στρατό στον Δήμο Κομοτηνής