Ο Δήμος Ιάσμου ενημερώνει τους δημότες του σχετικά με το εφάπαξ ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Το συγκεκριμένο βοήθημα χορηγείται σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 31/12/2020 και παραμένουν αποσυνδεδεμένοι έως και σήμερα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ                                                        

Για την υποβολή της σχετικής αίτησης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.
  2. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών έως τις 31/12/2020, και τα νοικοκυριά να παραμένουν αποσυνδεδεμένα από την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά το διάστημα της υποβολής αίτησης.
  3. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιάσμου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25343-50127.